Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: Farnost Nové Strašecí
e-mailová adresa farnosti: straseci.fara@gmail.com
Za mládeží pečené misijní koláčky se v neděli 6.11. 2016 po mši sv. vybralo 2.647,- Kč. Moc děkujeme.

Krátký příběh: Jeden náš farník si loni o Misijní neděli vzal k srdci slova pana faráře a celý rok "si něco odpustil", aby mohl ušetřené peníze věnovat právě do Misijního díla. Předsevzal si, že po celý rok z peněženky vyndá drobné /1 a 2 kč/ stranou. Vydržel a po ročním "šetření" nám k Misijnímu koláči přidal sáček s 1.153,- Kč

.....kéž bychom něco podobného dokázali všichni :)

Všechny peníze /celkem 3.800,-/ odesíláme na Papežská misijní díla a moc děkujeme

Ohlášky po neděli 4.12..2016:

2.  týden adventní 2016.pdf (dokument Adobe PDF)2. týden adventní 2016.pdf

Mikuláš v kostele v pondělí od 17.00

 

MODLITBA RŮŽENEC 30 min. před mší svatou/MIMO PONDĚLÍ/

SVÁTOST SMÍŘENÍ 60-30  před mší svatou. /středa, čtvrtek, pátek, sobota/  

 

Mše svatá s latinskými zpěvy 12.2.2017


O čem se píše

Výběrové řízení: truhlář-zedník pro Arcibisk.pražské

Arcibiskupství pražské vyhlašuje výběrové řízení na místo:

 

Truhlář - zedník

 

ADVENT

Rorate caeli desuper et nubes pluant justum,
aperiatur terra et germinet Salvatorem.

 

 

 

Adventní doba naštěstí není pouze časem horečných nákupů. Má především svůj duchovní obsah. A tím je nejen příprava na Vánoce! Vyzývá nás k setkávání se s Kristem v našem každodenním životě a připravuje nás na jeho slavný druhý příchod.

 



 

Nabídka originálních výrobků sester bosých karmelitek

Nabízíme Vám odkaz na originální  výrobky sester bosých karmelitek. Výtěžek z prodeje je hlavním zdrojem jejich obživy.http://www.bosekarmelitky.cz/

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA-KRÁLE

 

Když po první světové válce, kdy se rodily nové demokracie, zavedl Pius XI. svátek Krista Krále, neměl v  úmyslu propagovat návrat k monarchii z  Boží milosti, jak jí rozuměl středověk. Chtěl jenom znovu ukázat na propast, která se před námi otvírá, když člověk chce poroučet člověku, ať už je to jednotlivec nebo celek. Není-li v tom, kdo mně vládne, Bůh, jsem otrokem.

Slavnost Všech svatých 1.11.

Nabízíme bližší vysvětlení obou svátků:

Úvodní slovo

Milí návštěvníci farních webových stránek, srdečně Vás vítám! Naleznete zde zprávy  o dění v naší farnosti a také informace týkající se náboženského a duchovního života každého člověka. Jsem rád, že Vám mohu být touto formou více nablízku a doufám, že tím budu moci přispět i prohloubení našich vzájemných kontaktů nebo k jejich navázání.  

Vyprošuji všem návštěvníkům hojnost Božího požehnání a mocnou přímluvu patronky naší farnosti, Panny Marie. 

 

Výuka náboženství v ZŠ
 
1.-2. třída /děti před 1. sv. přijímáním/
PÁTEK  
13.00 - 13.45

3.-8. tř. /děti po 1. sv. přijímání
PÁTEK  
13.55 - 14.40
Vyučuje Mgr. Klára Baslíková
 

Co jsou to odpustky ?

 

"Odpustky se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž vina byla zahlazena. Je to odpuštění, které náležitě připravený věřící získává za určitých podmínek od církve, která jako služebnice vykoupení rozděluje a používá pokladu zadostiučinění /zásluh/ Krista a svatých. Odpustek je částečný, nebo plnomocný podle toho, zda osvobozuje částečně nebo úplně od časného trestu za hříchy.
Odpustky mohou být přivlastněny živým nebo zesnulým. (Katechismus katolické církve, §1471)