Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: Farnost Nové Strašecí
e-mailová adresa farnosti: straseci.fara@gmail.com
NABÍDKA  PRO NOVÉ MALÉ ZPĚVÁČKY

 

Nabízíme malým školákům (1. třída) vstup do farní scholy – poprvé zazpívají na Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně 16. 4. 2017.

  

NAHLAŠTE  SE  ZÁVAZNĚ do neděle 12. 3.

/  tel. Kamila Barochová 604 389 728/  

 

 

Zkoušení -  na faře - pátky 31. 3. a  7. 4. od 14.00 do 14.40 a na Bílou sobotu 15. 4. odpoledne (čas podle dohody).

Dále: info o schole  

 

 

 

Ohlášky po neděli 22.1.2017:

3.  týden v mezidobí 2017.pdf (dokument Adobe PDF)3. týden v mezidobí 2017.pdf

SVÁTOST SMÍŘENÍ 60-30  před mší svatou. /středa, čtvrtek, pátek, sobota/

 MODLITBA RŮŽENEC 30 min. před mší svatou/MIMO PONDĚLÍ/

 

Tříkrálová sbírka  2017: poděkování za dary

Co znamená K+M+B+ rok ?? Kolem slavnosti Zjevení Páně (6. ledna) se píše posvěcenou křídou na dveře domů K † M † B † nebo latinsky C † M † B † .  Není to Kašpar, Melichar a Baltazar- jména tří králů, jak se někteří mylně domnívají. Původní text zní Christus mansionem benedicatKristus ať požehná tomuto domu …a to po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet. Tři křížky symbolizují Nejsvětější trojici-  Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciály.  

   

 Mše svatá v latině i s latinskými zpěvy 12.2.2017


O čem se píše

AP vyhlašuje výběrové řízení na místo: provozní technik údržby

 

Arcibiskupství pražské vyhlašuje výběrové řízení na místo:  

Provozní technik údržby  

Požadavky:  

·        SŠ vzdělání /výuční list

·        technická a manuální zručnost

·        uživatelská znalost MS Office, (Word, Excel, Outlook)

·        řidičský průkaz sk.B 

·        fyzická zdatnost, samostatnost, vysoké pracovní nasazení, spolehlivost, časová flexibilita

·        morální a občanská bezúhonnost

·        příjemné vystupování

 

 

Historie vánočních svátků

Doba vánoční je v liturgickém kalendáři vymezena svátky Narození Páně a Křtu Páně.

ADVENT

Rorate caeli desuper et nubes pluant justum,
aperiatur terra et germinet Salvatorem.

 

 

 

Adventní doba naštěstí není pouze časem horečných nákupů. Má především svůj duchovní obsah. A tím je nejen příprava na Vánoce! Vyzývá nás k setkávání se s Kristem v našem každodenním životě a připravuje nás na jeho slavný druhý příchod.

  

Nabídka originálních výrobků sester bosých karmelitek

Nabízíme Vám odkaz na originální  výrobky sester bosých karmelitek. Výtěžek z prodeje je hlavním zdrojem jejich obživy.http://www.bosekarmelitky.cz/

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA-KRÁLE

 

Když po první světové válce, kdy se rodily nové demokracie, zavedl Pius XI. svátek Krista Krále, neměl v  úmyslu propagovat návrat k monarchii z  Boží milosti, jak jí rozuměl středověk. Chtěl jenom znovu ukázat na propast, která se před námi otvírá, když člověk chce poroučet člověku, ať už je to jednotlivec nebo celek. Není-li v tom, kdo mně vládne, Bůh, jsem otrokem.

Úvodní slovo

Milí návštěvníci farních webových stránek, srdečně Vás vítám! Naleznete zde zprávy  o dění v naší farnosti a také informace týkající se náboženského a duchovního života každého člověka. Jsem rád, že Vám mohu být touto formou více nablízku a doufám, že tím budu moci přispět i prohloubení našich vzájemných kontaktů nebo k jejich navázání.  

Vyprošuji všem návštěvníkům hojnost Božího požehnání a mocnou přímluvu patronky naší farnosti, Panny Marie. 

 

Výuka náboženství v ZŠ
 
1.-2. třída /děti před 1. sv. přijímáním/
PÁTEK  
13.00 - 13.45

3.-8. tř. /děti po 1. sv. přijímání
PÁTEK  
13.55 - 14.40
Vyučuje Mgr. Klára Baslíková
 

Co jsou to odpustky ?

 

"Odpustky se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž vina byla zahlazena. Je to odpuštění, které náležitě připravený věřící získává za určitých podmínek od církve, která jako služebnice vykoupení rozděluje a používá pokladu zadostiučinění /zásluh/ Krista a svatých. Odpustek je částečný, nebo plnomocný podle toho, zda osvobozuje částečně nebo úplně od časného trestu za hříchy.
Odpustky mohou být přivlastněny živým nebo zesnulým. (Katechismus katolické církve, §1471)