Stránky farnosti Nové Strašecí

Co je nového

Přispějte  PROSÍM na ADORAČNÍ KAPLI NA FAŘE

Prosíme o finanční pomoc na vybudování nové kaple na faře. Bude v přízemí v zadní části fary - dřívější sklad a koupelna /od schodku na chodbě/. Rozpočet zatím nemáme, ale v opravě fary je započítané vybudování místnosti ale ne vybavení kaple. Potřebná částka nebude malá - cca 300 tis. Rádi bychom kapli používali už letos v zimě.

Na jakýkoli dar na požádání vypíšeme Darovací smlouvu. Dary je možné předat v hotovosti pateru Timotejovi nebo poslat na farní účet 222 398 077 /0300.

Za všechny Vaše dary srdečné Pánbůh zaplať.

«  
  »
PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Navigace: Farnost Nové Strašecí
e-mailová adresa farnosti: straseci.fara@gmail.com  
Pomodlete se s námi:

                                          k přehrávání potřebujete Flash Player

     Radostný růženec

Pro prehrani filmu potrebujete Flash Player.

     Tajemství Světla

Pro prehrani filmu potrebujete Flash Player.

     Bolestný růženec

Pro prehrani filmu potrebujete Flash Player.

     Slavný růženec 

Pro prehrani filmu potrebujete Flash Player.
 

 Ohlášky po neděli 23.7. 2017: 

Pozor na LETNÍ změnu času ranních bohoslužeb - od 8:00 /pondělí od 7:00/  

16.  týden v mezidobí 2017.pdf (dokument Adobe PDF)16. týden v mezidobí 2017.pdf 

 

Pozvánka na farní pouť do medjugorje (dokument MS Word)Pozvánka na farní pouť do medjugorje

 

Pojeďte s námi do Medjugorje 30.7.-7.8.

FARNÍ POUŤ DO MEDJUGORJE /BiH/- cena: bus + pojištění 2.800,-, ubytování a strava 132 Euro /cca 3.700,-/

CELKEM: cca 6.500,- na osobu+ kapesné

Odjíždíme v neděli 30.7. odpoledne... až 7.8.2017
Program:  1.8.-6.8. – oficiální  Modlitební festival – mše sv., modlitby,  svědectví, přednášky -  vše  překládáno do češtiny do sluchátek . Před ofic. programem- farní program s o. Timotejem.
Den u moře
Zájemci, hlaste se závazně otci Timotejovi

 

 

 Nové fotky: velikonoce a farní zabíjačka 

 

Krátká adorace po mši svaté každý  čtvrtek, pátek a v první sobotu 

 

Modlitba  RŮŽENCE 30.min. před mši svatou /MIMO PONDĚLÍ a dnů kdy je mše sv.  v 7.00 ráno/

 Mše svatá v latině i s latinskými zpěvy 3.9. a 12.11.2017


O čem se píše

Nanebevstoupení Páně

Proč tak stojíte a hledíte k nebi?

VELIKONOČNÍ TRIDUUM /TŘÍDENNÍ/

V těchto dnech si připomínáme Ježíšovy dny od Poslední večeře až do Jeho Vzkříšení o Velké noci.

Platný postní řád

Papež Pavel VI. vydal 17.2.1966 Apoštolskou konstituci Paenitemini, která stanovila obnovený postní řád. Církev následuje Kristův příklad, plní jeho příkaz postit se/Mk 1,15/,protože je povolána ke stálé očistě a reformě /semper purificanda et reformanda – LG 8/  Postem si člověk vyprošuje odpuštění hříchů /Jer 36,9/, Boží pomoc v těžkostech /Esdr 8,21/, odvrácení vín a návrat k Bohu /Jer 36,6 – 7/, posvěcuje se, disponuje se k lepšímu pochopení věcí Božích /Ex 34,38/.Popeleční středa

 

Pamatuj, že prach jsi
a v prach se obrátíš

Poselství Svatého Otce Františka k 25. světovému dni nemocných

Úžas nad tím, co Bůh koná: «Veliké věci mi učinil ten, který je mocný…» (Lk 1,49)

Drazí bratři a sestry,

dne 11. února budeme slavit v celé církvi a zvláště v Lurdech 25. Světový den nemocných na téma: Úžas nad tím, co Bůh koná: «Veliké věci mi učinil ten, který je mocný…» (Lk 1,49). Tento den, ustanovený mým předchůdcem svatým Janem Pavlem II. v roce 1992 a poprvé slavený 11. února 1993 právě v Lurdech, poskytuje příležitost, abychom věnovali zvláštní pozornost nemocným anebo všeobecněji lidem trpícím. A zároveň vyzývá ty, kdo se pro ně obětují, počínaje rodinnými příslušníky až po zdravotnické pracovníky i dobrovolníky, aby vzdávali díky za povolání obdržené od Pána doprovázet nemocné bratry. 

Úvodní slovo

Milí návštěvníci farních webových stránek, srdečně Vás vítám! Naleznete zde zprávy  o dění v naší farnosti a také informace týkající se náboženského a duchovního života každého člověka. Jsem rád, že Vám mohu být touto formou více nablízku a doufám, že tím budu moci přispět i prohloubení našich vzájemných kontaktů nebo k jejich navázání.  

Vyprošuji všem návštěvníkům hojnost Božího požehnání a mocnou přímluvu patronky naší farnosti, Panny Marie. 

 

Výuka náboženství v ZŠ
 
1.-2. třída /děti před 1. sv. přijímáním/
PÁTEK  
13.00 - 13.45

3.-8. tř. /děti po 1. sv. přijímání
PÁTEK  
13.55 - 14.40
Vyučuje Mgr. Klára Baslíková