Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: Farnost Nové Strašecí
e-mailová adresa farnosti: straseci.fara@gmail.com

Ohlášky ne období od 22.8. do 4.9.2016:

21  a 22  týden mezidobí 2016.pdf (dokument Adobe PDF)21 a 22 týden mezidobí 2016.pdf

 

 

MODLITBA SV. RŮŽENCE 30 MIN PŘED MŠÍ SV. /MIMO PONDĚLÍ/ 

SVÁTOST SMÍŘENÍ 60-30 MIN PŘED MŠÍ SV. /úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota/

      

 

 Květiny – výzdoba kostela: prosíme, kdo můžete v době léta darovat  květiny z vlastní zahrádky do kostela, dodejte je vždy v sobotu během dne do předsíňky kostela – v kbelíku s vodou.  Každou sobotu večer z nich uděláme výzdobu na další týden.
 

Nové fotky - Noc kostelů a Víkendovka dětí, také: Boží Tělo a pouť ke stochovské kapličce

sledujte kalendář farnosti  

 


O čem se píše

Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO-LETNICE

 

  • 1Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.
  • 2Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.
  • 3A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden;

Nanebevstoupení Páně

Proč tak stojíte a hledíte k nebi?

Pašije podle svatého apoštola Jana

Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Jana

VELIKONOČNÍ TRIDUUM /TŘÍDENNÍ/

V těchto dnech si připomínáme Ježíšovy dny od Poslední večeře až do Jeho Vzkříšení o Velké noci.
Úvodní slovo

Milí návštěvníci farních webových stránek, srdečně Vás vítám! Naleznete zde zprávy  o dění v naší farnosti a také informace týkající se náboženského a duchovního života každého člověka. Jsem rád, že Vám mohu být touto formou více nablízku a doufám, že tím budu moci přispět i prohloubení našich vzájemných kontaktů nebo k jejich navázání.  

Vyprošuji všem návštěvníkům hojnost Božího požehnání a mocnou přímluvu patronky naší farnosti, Panny Marie. 

 

Co jsou to odpustky ?

 

"Odpustky se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž vina byla zahlazena. Je to odpuštění, které náležitě připravený věřící získává za určitých podmínek od církve, která jako služebnice vykoupení rozděluje a používá pokladu zadostiučinění /zásluh/ Krista a svatých. Odpustek je částečný, nebo plnomocný podle toho, zda osvobozuje částečně nebo úplně od časného trestu za hříchy.
Odpustky mohou být přivlastněny živým nebo zesnulým. (Katechismus katolické církve, §1471)

 

Výuka náboženství v ZŠ
 1.-5. tř.
PÁTEK   13.10 - 13.55

6.-9. tř.
PÁTEK   14.00 - 14.45
Vyučuje P. Timotej Vácha