Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: Farnost Nové Strašecí
Facebook: Farnost Nové Strašecí
Ohlášky po neděli 31.5.2020
Do postních kasiček se vybralo 25.426,- CZK, jsou vložené na účet NS Charity 227846705/0600  a pomohou potřebným. Velké Pán Bůh oplať Vám všem, kteří  takto pomohli.

O čem se píše

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO-LETNICE

 

  • 1Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.
  • 2Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.
  • 3A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden;

Nanebevstoupení Páně

Proč tak stojíte a hledíte k nebi?

Letní setkání na faře 26.7. až 4.8. BUDE

Záhola1.000,- splatná v těchto dnech.

Doplatek 1.500,-

Přihláška:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIAxpXDRBfX9OpaHLx8j3k8NvflLe43z2y8rDguTstGl1cwA/viewform?usp=sf_link

 

 

 

Prosba o dary pro farnost

 

V těchto dnech, kdy nejsou slouženy bohoslužby a tedy nemáme ani žádné sbírky,  je i tak potřebí dostát povinnostem a platit režijní zálohy - jakož i ve Vašich  domácnostech- voda, elektřina, plyn. Tyto platby nás měsíčně vyjdou na 12 tis. Postupně se tak dostáváme do dluhů.

Proto Vás prosíme, můžete-li, přispívejte farnosti: jednorázovou částkou nebo trvalým příkazem.

222398077/0300

 

Velký dík patří pěti dárcům, kteří měsíčně přispívají jedním tisícem korun

 

Pán Bůh Vám to oplať.....děkujeme za dary, které nově přišly v dubnu..... již i za květnové dary na účet .... i obálky s hotovostí :)

Na všechny jmenovité dary vystavíme darovací smlouvy

Šest rad, jak dobře prožít mši svatou online

Nezbytná izolace nebo karanténa může být v těchto dnech příležitostí k denní účasti na mši svaté, byť pro nás nově u PC nebo TV. Většina z nás nemá možnost se mše účastnit osobně, máme ale většinou více času a můžeme proto sledovat mši každý den online. Technika nám přichází na pomoc. Je nicméně logické, že k tomu, abychom byli pozorní a zbožní, musíme vyvinout více úsilí. Následuje několik rad, které vám mohou pomoci účastnit se mše online s větší zbožností.

Pozdrav o. Jiřího

K pravému obrácení naší farnosti v Duchu a Pravdě
rád žehná

Jiří Prokop Zeman+

Charita NS

Transparentní účet: 227 846 705 / 0600  

tel.730 684 475

Email: fchnovestraseci@gmail.com

parte P.Peterka.pdf (dokument Adobe PDF)parte P.Peterka.pdf

Foto z pohřbu P. Peterky: zde