Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: Farnost Nové Strašecí
NOVĚ Facebook: Farnost Nové Strašecí
Ohlášky ve ! ! ! !  dvou tabulkách ! ! ! ! po neděli 16.2.2020
 
Více o plese
 
Modlitba růžence 30 min před začátkem mše sv./ mimo pondělí /

Lány - kostel uzavřen pro rekonstrukci od 7.1. 2019 do cca 9/2020.
Mše svatá v latině i s latinskými zpěvy: 10.11.2019
Uvedení do latinské liturgie - texty a nápěvy: zde

O čem se píše

Letní setkání na faře 26.7. až 4.8.

Přihláška:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIAxpXDRBfX9OpaHLx8j3k8NvflLe43z2y8rDguTstGl1cwA/viewform?usp=sf_link

 

 

Celodenní setkání dětí na faře 21.3.2020

Srdečně zveme děti na celou sobotu na faře : 21.3. 9  až 17.00 hod

Přihláška:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE7rBG84qzknSxKRmyIwxCYuJipShTml_zpVC01vBdoY0Kfw/viewform?usp=sf_link

 

 

 

 

 

 

Poděkování koledníků

Koledníci děkují a oznamují výtěžek sbírky roku 2020:

 Lány    6. 091,-
 Nové Strašecí  29. 281,-
 Ruda  13. 392,-
   
 CELKEM  48.764,-

 

Děkujeme všem dárcům ! ! !

Historie vánočních svátků

Doba vánoční je v liturgickém kalendáři vymezena svátky Narození Páně a Křtu Páně.

Doba adventní a vánoční

Vstupujeme opět do adventního období- očekávání Spasitele

Ples pátek 21.2.2020 od 19.00   

 

Vše o plese /rezervace lístků, rozložení stolů, pořadatelé, kam půjde výtěžek plesu..../ naleznete na : http://www.ples-ns.cz/

 

Úvodní slovo

Milí návštěvníci farních webových stránek, srdečně Vás vítám! Naleznete zde zprávy  o dění v naší farnosti a také informace týkající se náboženského a duchovního života každého člověka. Jsem rád, že Vám mohu být touto formou více nablízku a doufám, že tím budu moci přispět i prohloubení našich vzájemných kontaktů nebo k jejich navázání.  

Vyprošuji všem návštěvníkům hojnost Božího požehnání a mocnou přímluvu patronky naší farnosti, Panny Marie. 

 

Minispolčo pro dívky

pondělky 16:30 až 18:00

říjen až červen 2020

parte P.Peterka.pdf (dokument Adobe PDF)parte P.Peterka.pdf

Foto z pohřbu P. Peterky: zde