Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: Farnost Nové Strašecí
Facebook: Farnost Nové Strašecí
NOUZOVÝ STAV : 
Upozornění pro farníky ze dne 29.3.:

 

* naše farnost ruší do odvolání všechny plánované události
* kostel je otevřen pro osobní modlitbu každý den od 7 do 19h
 /pod věží u Lurdské jeskyňky/

* chce-li někdo strávit chvíle ticha v kostele: klíče po dohodě u Adltů 

* kněze je možné kontaktovat po telefonu sms/hovor a požádat jej o modlitbu, požehnání, duchovní rozhovor

* Květná neděle 5.4.  - program bude upřesněn

* Adorace v Getsemanské zahradě a u Božího hrobu-rozpis časů bude nabídnut farním zpravodajem přes mail - adorace jako taková splňuje vládní nařízení /viz duchovní útěcha v počtu dvou lidí nebo rodiny/. Proběhne v tradičních časech od Zeleného čtvrtku 9.4. 18.00 do Bílé soboty 11.4. do 20 hod

* modleme se denně korunku Božího milosrdenství za umírající o samotě, bez možnosti pomazání nemocným a rozloučení s rodinou.  Více zde

 

 

dobro a moudrost od Pána přeje Jiří+  

 

Vhodné odkazy: 

Duchovní svaté přijímání 

Čtení na každý den : po neděli 29.3 je 5. postní týden

Breviář : denní modlitba církve

  

 

SLOVO BISKUPŮ:

Drazí věřící, 

v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 2 osoby nebo členy jedné domácnost ..., se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.

Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.

Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou opatření konkretizována.

Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě.

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

 Žehnáme Vám i Vašim blízkým!

Jménem biskupů České biskupské konference

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

 

12. března 2020 

 

 

Modlitba růžence 30 min před začátkem mše sv./ mimo pondělí /

Lány - kostel uzavřen pro rekonstrukci od 7.1. 2019 do cca 9/2020.
Mše svatá v latině i s latinskými zpěvy: 26.4. a 21.6. 2020
Uvedení do latinské liturgie - texty a nápěvy: zde

O čem se píše

Letní setkání na faře 26.7. až 4.8.

Přihláška:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIAxpXDRBfX9OpaHLx8j3k8NvflLe43z2y8rDguTstGl1cwA/viewform?usp=sf_link

 

 

Celodenní setkání dětí na faře 21.3.2020

Srdečně zveme děti na celou sobotu na faře : 21.3. 9  až 17.00 hod

Přihláška:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE7rBG84qzknSxKRmyIwxCYuJipShTml_zpVC01vBdoY0Kfw/viewform?usp=sf_link

 

 

 

 

 

 

Poděkování koledníků

Koledníci děkují a oznamují výtěžek sbírky roku 2020:

 Lány    6. 091,-
 Nové Strašecí  29. 281,-
 Ruda  13. 392,-
   
 CELKEM  48.764,-

 

Děkujeme všem dárcům ! ! !

Historie vánočních svátků

Doba vánoční je v liturgickém kalendáři vymezena svátky Narození Páně a Křtu Páně.

Doba adventní a vánoční

Vstupujeme opět do adventního období- očekávání Spasitele

Úvodní slovo

Milí návštěvníci farních webových stránek, srdečně Vás vítám! Naleznete zde zprávy  o dění v naší farnosti a také informace týkající se náboženského a duchovního života každého člověka. Jsem rád, že Vám mohu být touto formou více nablízku a doufám, že tím budu moci přispět i prohloubení našich vzájemných kontaktů nebo k jejich navázání.  

Vyprošuji všem návštěvníkům hojnost Božího požehnání a mocnou přímluvu patronky naší farnosti, Panny Marie. 

 

Minispolčo pro dívky

pondělky 16:30 až 18:00

říjen až červen 2020

parte P.Peterka.pdf (dokument Adobe PDF)parte P.Peterka.pdf

Foto z pohřbu P. Peterky: zde