Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: Farnost Nové Strašecí
Facebook: Farnost Nové Strašecí
Používejte nový web farnosti:  www.farnostnovestraseci.cz - plně funkční od 1.9. :)
Chcete sledovat setkání dětí na faře? Navštivte stránky mládeže farnosti ! "spolčo Beam"
Fotky z Božího Těla: zde 
Ohlášky po neděli 2.8.2020
 

O čem se píše

Výsledky voleb do PR

Přinášíme výsledky voleb do pastorační rady naší farnosti. Byli zvoleni tito tři kandidáti:

  • Julie Adltová
  • Jakub Jansa
  • Vojtěch Kozlík

Dalšími členy pastorační rady jsou z titulu své funkce:

  • kněz farnosti: P. Martin Janata
  • delegát farní charity: Hynek Ringler
  • katechetka farnosti: Klára Baslíková

Všem členům rady gratulujeme a přejeme dary Ducha svatého do služby farnímu společenství. První setkání nové rady bude 20.7. od 18.00 na faře v NS.

 

 

Volby do Pastorační Rady Farnosti budou v neděli 21.6. po každé mši svaté a na farním dnu.

Voleni budou tři z níže uvedených.

Právo volit má každý katolík starší 15 let příslušející do farnosti.

Kandidáti abecedně:   

1.      Adltová Julie                  (Nové Strašecí)

2.      Jansa Jakub                     (Nové Strašecí)

3.      Kolský J. F.                       (Nové Strašecí

4.      Kozlík Vojtěch                 (Rynholec)

5.      Neustupová Kateřina    (Nové Strašecí) 

6.      Pulawski Petra                (Lány)

7.      Rusňák Jan                       (Rynholec) 

8.    Viktora Adam                  (Mšec)

------------------------------------------------ 

1/ Co vidím jako výzvu a příležitost pro naše farní společenství v dalších pěti letech?

2/ Co považuji za nutné proměnit v naší farnosti, neboť to neodpovídá Pánovu Evangeliu?

3/ Jak se zapojuji, nebo zapojím ve službě farnosti?

Odpovědi kandidátů na tyto tři otázky : viz celý článek

Rozloučení otce Jířího

Rok se s rokem sešel a jak bylo ohlášeno již před měsícem, loučím se s Vámi. Protože jsem nemohl potkat všechny osobně, chci ještě několika řádky popřát dobro všem, se kterými jsem mohl poslední rok putovat a žít a zrát. více

Modlitba za kněze

Sv. Jan Maria Vianney, svatý kněz z Arsu, řekl biskupu Mons. Deviemu:
„Chcete-li obrátit svou diecézi, musíte nejdříve ze svých kněží udělat světce...“ Výzva tohoto velkého světce platí určitě pro všechny biskupy a církevní představené, platí však i pro nás, kteří milujeme Ježíše a jeho Církev...,a tak jsme zvláštním způsobem spoluzodpovědní za její prosperování. Podpořme v tom naše biskupy a naše kněze, řeholníky a sestry svou modlitbou, obětováním každodenní práce a těžkostí a alespoň duchovně obětováním mše svaté a Svatého přijímání.

Modleme se: ...viz celý článek

 

 

 

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO-LETNICE

 

  • 1Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.
  • 2Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.
  • 3A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden;

Nanebevstoupení Páně

Proč tak stojíte a hledíte k nebi?

Kontakt na nového kněze farnosti po 1.7.2020

P. Martin Janata  

 

email: straseci.fara@gmail.com

tel: 605 704 526

Slovo  o. Jiřího na rozloučenou

Charita NS

Transparentní účet: 227 846 705 / 0600  

tel.730 684 475

Email: fchnovestraseci@gmail.com

parte P.Peterka.pdf (dokument Adobe PDF)parte P.Peterka.pdf

Foto z pohřbu P. Peterky: zde