Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: Farnost Nové Strašecí
Facebook: Farnost Nové Strašecí
Ohlášky z neděle 24.5.2020
 
Další program ve farnostech -vyjma bohoslužeb - je až do odvolání zrušen - viz Mimořádné oratření vlády z 17.4.2020 - více vpravo na této stránce
Do postních kasiček se vybralo 25.426,- CZK, jsou vložené na účet NS Charity 222846705/0600  a pomohou potřebným. Velké Pán Bůh oplať Vám všem, kteří  takto pomohli.
 
Čtěte: List Svatého otce k měsíci květnu
Vhodné odkazy: 

Duchovní svaté přijímání 

Čtení: na 5. týden velikonoční /10.5. až 16.5./

Breviář : denní modlitba církve


O čem se píše

Nanebevstoupení Páně

Proč tak stojíte a hledíte k nebi?

Letní setkání na faře 26.7. až 4.8. BUDE

Přihláška:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIAxpXDRBfX9OpaHLx8j3k8NvflLe43z2y8rDguTstGl1cwA/viewform?usp=sf_link

 

 

Prosba o dary pro farnost

 

V těchto dnech, kdy nejsou slouženy bohoslužby a tedy nemáme ani žádné sbírky,  je i tak potřebí dostát povinnostem a platit režijní zálohy - jakož i ve Vašich  domácnostech- voda, elektřina, plyn. Tyto platby nás měsíčně vyjdou na 12 tis. Postupně se tak dostáváme do dluhů.

Proto Vás prosíme, můžete-li, přispívejte farnosti: jednorázovou částkou nebo trvalým příkazem.

222398077/0300

 

Velký dík patří pěti dárcům, kteří měsíčně přispívají jedním tisícem korun

 

Pán Bůh Vám to oplať.....děkujeme za dary, které nově přišly v dubnu..... již i za květnové dary na účet .... i obálky s hotovostí :)

Na všechny jmenovité dary vystavíme darovací smlouvy

Šest rad, jak dobře prožít mši svatou online

Nezbytná izolace nebo karanténa může být v těchto dnech příležitostí k denní účasti na mši svaté, byť pro nás nově u PC nebo TV. Většina z nás nemá možnost se mše účastnit osobně, máme ale většinou více času a můžeme proto sledovat mši každý den online. Technika nám přichází na pomoc. Je nicméně logické, že k tomu, abychom byli pozorní a zbožní, musíme vyvinout více úsilí. Následuje několik rad, které vám mohou pomoci účastnit se mše online s větší zbožností.

Pašije podle svatého apoštola Jana

Ježíš vyšel se svými učedníky za potok Kedron, kde byla zahrada. Vstoupil do ní, on i jeho učedníci. To místo znal i jeho zrádce Jidáš, protože se tam Ježíš často scházel se svými učedníky. Jidáš si tedy vzal vojenskou četu a od velekněží a farizeů služebníky a šel tam s pochodněmi, s lucernami a se zbraněmi. Ježíš věděl všechno, co na něj má přijít. Vystoupil tedy a zeptal se jich:
"Koho hledáte?"
Odpověděli mu:
"Ježíše Nazaretského."
Ježíš odpověděl:
 "Já jsem to."
...................dále viz celý článek

 

 

Pozdrav o. Jiřího

K pravému obrácení naší farnosti v Duchu a Pravdě
rád žehná

Jiří Prokop Zeman+

Vládní usnesení ze dne 30. dubna 2020

Vládní usnesení ze dne 27. dubna 2020, které povoluje do 11. května 15 účastníků na bohoslužbě zůstává do té doby v platnosti. Od 11. května nové vládní ustanovení z 30. dubna určuje, že počet účastníků bohoslužeb za stejných podmínek se zvýší na 100 účastníků. 

Mezi účastníky bohoslužeb se nepočítají ti, kteří vykonávají povolání: celebrující, asistující, kostelník, zvoník, apod., toto rozhodnutí o nezapočítávání se hlavních vedoucích bohoslužby platí od 12. března 2020, jak sdělil od počátku prof. Roma Prymula. 

Vládní usnesení ze 30. dubna podepsané premiérem vlády Ing. Andrejem Babišem, zavazuje všechny veřejné bohoslužby tak, že není v síle nikoho dalšího, aby tato pravidla zpřísňoval a měnil.

Dominik kardinál Duka OP

arcibiskup pražský a primas český.

............

Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb - mimoř. opatř. vlády z 17.4.2020
 
Stálá rada České biskupské konference a biskup – delegát ČBK pro duchovní péči ve zdravotnictví schválili 14. dubna 2020 následující pravidla pro postupné uvolňování omezení, které se týká veřejných bohoslužeb.

- V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);

- Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;

- Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;

- Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;

- Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;

- Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;

- Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;

- Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;

- Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;

- Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí;

- Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;

- Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

Text mimořádného opatření vlády ze 17.4., kde jsou informace ohledně bohoslužeb naleznete v příloze (bod 6)

parte P.Peterka.pdf (dokument Adobe PDF)parte P.Peterka.pdf

Foto z pohřbu P. Peterky: zde