Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: K A L E N D Á Ř FARNOSTI

 

Latinská mše svatá 6.10. a 10.11.

Mše svatá s latinskými texty a zpěvy v neděli 6.10. Po mši svaté setkání na faře - Farní kafe. Další 10.11.2019

Setkání maminek 16.10.  10 až 12:00

Pokračujeme v setkávání maminek mladších dětí. Přednášky povede otec Jiří.

Ve středu s Pánem 16.10. od 18:00

adorace a možnost svátosti smíření /zpověď/ 16.10., 6.11., 4.12., od 18.00 cca do 20 hod

Jak žít víru: 24.10. na faře od 19.00

Pokračujeme v přednáškových večerech s diskuzí "Jak žít víru". Většinou 4. čtvrtek v měsíci.  Na různá témata - pro nově pokřtěné i vychované v katolické víře. Na faře.

Biblické dopoledne pro děti sobota 10-12 hod

Setkání pro děti - dopoledne s otcem Jiřím na faře.

Ples farnosti a Bubákova v pátek 21.2.2020

Farnost Nové Strašecí a Bubakov.net
ve spolupráci s Muzeum TGM Rakovník
váz zvou na Novostrašecký ples
v pátek 21.2.2020 od 19.00
Hraje OH Band

2. Letní setkání dětí a mládežš na faře v NS

Již teď máme termín na 2. letní setkání dětí a mládeže na faře v NS.
Novinkou je, že setkání bude na deset dní  a devět nocí-  splníme tak nejčastější přání dětí po ukončení prvního stanování.
Tedy zapište si dříve, než začnete plánovat příští prázdniny
26.7.2020 až 4.8. 2020
:)   :)   :)

Minispolčo pro dívky

pondělky 16:30 až 18:00

říjen až červen 2020

parte P.Peterka.pdf (dokument Adobe PDF)parte P.Peterka.pdf

Foto z pohřbu P. Peterky: zde