Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: K A L E N D Á Ř FARNOSTI

 

Minispolčo pro dívky ...pondělky od 16.30 na faře

  Setkání pro dívky - občas  i pro mladší - tedy od 4. třídy
Vede starší mládež

Jak žít víru: 21.11.  na faře od 19.00

Pokračujeme v přednáškových večerech s diskuzí "Jak žít víru". Většinou 4. čtvrtek v měsíci.  Na různá témata - pro nově pokřtěné i vychované v katolické víře. Na faře.

Farní rekolekce v sobotu 30.11. od 8.30 v kapli

Zveme Vás do farní kaple na ztišení při adventní rekolekci v sobotu 30.10., kterou povede P. Vít Uher.
Program:
8.30 modlitba růžence
9:00 mše svatá
9:45 až 12.00 dvě rozjímání vedené P. Vítem Uhrem
12.00 Anděl páně a závěrečné požehnání
Po celou dobu možnost svátosti smíření

Minispolčo pro dívky

pondělky 16:30 až 18:00

říjen až červen 2020

parte P.Peterka.pdf (dokument Adobe PDF)parte P.Peterka.pdf

Foto z pohřbu P. Peterky: zde