Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: CHARITA Nové Strašecí

Ředitel Charity Nové Strašecí: JUDr. Václav Stieber , tel.  730 684 475

Farní charita Nové Strašecí, IČO: 07269234 

U Školy 124, 271 01 Nové Strašecí 

Email: fchnovestraseci@gmail.com 

Transparentní účet: 227 846 705 / 0600 vedený u Moneta Money Bank, a.s. 

Úřední hodiny: první pondělí v měsíci na faře v Novém Strašecí 8-10

Pomáháme darováním potravin a drogerie. Máte-li zájem, mimo jiné, rozdáváme ve středy cca od 9.40. Je možné nás potkat před farou. /Je-li ten den od 9.00 mše svatá/ tel 739031391 

Charita pomáhá – daruje poukázky na nákup školních potřeb

Potravinová sbírka pro Charitu Nové Strašecí se povedla  a pravidelně rozdáváme ze získaných zásob jak potraviny tak i drogerii. Řady příjemců se stále rozšiřují.

Charita Nové Strašecí

 

Pozdrav o. Jiřího

K pravému obrácení naší farnosti v Duchu a Pravdě
rád žehná

Jiří Prokop Zeman+

parte P.Peterka.pdf (dokument Adobe PDF)parte P.Peterka.pdf

Foto z pohřbu P. Peterky: zde