Doba adventní a vánoční

25.11.2019 18:32   Duchovní

Vstupujeme opět do adventního období- očekávání Spasitele


 

Vstoupili jsme opět do doby příprav na nejoblíbenější svátky celého roku – vánoce. Toto období se nazývá advent, což pochází od latinského slova adveníre tzn. přijít, přicházet. Připravujeme se totiž na příchod nejvzácnějšího hosta, který kdy na zemi žil a pracoval - Ježíše Krista, Syna Božího. Možná leckde toto vědomí přípravy skoro vymizelo, protože se ztratil i pravý obsah vánočních svátků. Reklama a řetězce obchodů nás chtějí jakoby pohltit pouze starostmi, které se týkají více či méně jen našeho živočišného způsobu života - dostatek dobrého jídla, nějaké cukroví a dárky pro naše drahé. Tato nákupní horečka trvající téměř do Štědrého dne končí vyčerpáním právě v nejkrásnější večer celého roku spojeným snad s polohlasným vydechnutím: „Ještě, že už máme ty svátky za sebou.“ Je toto příprava na šťastně prožité vánoce?

V adventní době se člověk zamýšlí nad největším tajemstvím v dějinách lidstva – Bůh Ježíš Kristus se stává člověkem. Jedná se tedy především o přípravu duchovní v srdci každého člověka. Aby člověk mohl být obdarován tímto tajemstvím, je nutné aby byl i přirozeně disponován. Bůh – Ježíš Kristus – přichází, aby nám dal vše po čem lidské srdce touží - radost, pokoj, lásku a mír. Je na každém z nás jak toto tajemství uchopíme a naplníme jím svůj mnohdy monotónní život. Právě k tomu nám má posloužit doba adventní. Potom budou vánoční svátky prožité v našich domovech jistě více pokojné a radostné, neboť pokoj a radost bude vyzařovat z našich srdcí.

„Gloria in excelsis Deo“ – Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle – to je vánoční poselství, které uslyšeli pastýři před dvěma tisíci lety a které zaznívá až podnes. Bůh sestoupil na zem, aby člověk mohl vystoupit k Bohu. Toto tajemství je veliké a čistě rozumem nepochopitelné. Jen víra umožňuje člověku, aby je přijal a z něho se radoval a žil.

V každodenním životě nebývá bohužel mnoho času ani příležitosti k radosti. Proto můžeme využít této vánoční doby, abychom prožili radost všech radostí, že Bůh se narodil pro každého z nás osobně i v našem srdci, jak zpíváme ve vánoční koledě: „…nám, nám narodil se“.