Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: Články » Dušičky

Dušičky

Dušičky

Zamyšlení nad obsahem slova Dušičky.

 

Když se vysloví toto slovo každý z nás ví, co nastane. Návštěva hrobů našich příbuzných, přátel a dobrodinců. K tomu patří sehnat nějaký alespoň slušný věnec nebo květinu a upravit poslední místo odpočinku našich zemřelých. Je to dojímavé a člověka až jakoby zamrazí pohled na podzimní večerní hřbitov zalitý nespočetným množstvím malých plápolajících světýlek. A tak se trochu více „šťouravému“ člověku vkrádá na mysl otázka: „Proč to ti lidé dělají?“ Z tradice, ze zvyku, protože se to tak dělá nebo je to hezké, důstojné apod. Co ale opravdu světlo svíce vyjadřuje? Malé nepatrné světélko i té nejmenší svíčky prozařuje i tu nejtemnější temnotu. Svíce je krásným obrazem pro lidský život. Aby dávala světlo a teplo musí se vosk rozpouštět a tím vlastně zničit. Je přetvořen pro něco krásného – pro světlo a teplo. Stejně tak i život člověka přináší úžasné a potřebné plody jako svíce, když ho prožívá pro lásku k druhým. Když vidí, že chce-li být šťastný, tak je třeba udělat šťastnými druhé. Jako křesťané věříme, že lidský život naplněný touto láskou nezaniká tělesnou smrtí, ale že člověk přijímá novou rovinu svého bytí a to sice duchovní. Přes všechno dobro, kterého je člověk ve svém životě schopen, víme, že koná i věci zlé. To vychází z naší žádostivosti, sobeckosti atd. Proto se zvláště v této době modlíme za naše zemřelé k našemu Pánu, aby jim byly všechny špatnosti odpuštěny a mohli dojít do nebe, kde člověk nachází to po čem jeho duše touží celým svým bytím a co si nemůže dát sám, ale může jedině přijmout jako dar od svého Stvořitele – Boha. A tak vnějším znakem naší víry jsou právě i tyto rozsvícené svíčky, které nám připomínají, že se jednou s našimi zemřelými budeme moci setkat.

-vu-

Ples pátek 21.2.2020 od 19.00   

 

Vše o plese /rezervace lístků, rozložení stolů, pořadatelé, kam půjde výtěžek plesu..../ naleznete na : http://www.ples-ns.cz/

 

Minispolčo pro dívky

pondělky 16:30 až 18:00

říjen až červen 2020

parte P.Peterka.pdf (dokument Adobe PDF)parte P.Peterka.pdf

Foto z pohřbu P. Peterky: zde