Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: Fotogalerie

Fotogalerie

Sbírka na vitrážová okna

 

V červnu 2008  byly v presbytáři kostela v Novém Strašecí kompletně zrestaurovány dvě barevné vitráže, které byly v havarijním stavu (v zimě skrze ně sněžilo do kostela). Celková cena opravy činila 181.376,- Kč. Ke dni 22. 6. 2009 bylo z darů a sbírek vybráno 181.700,- Kč.  Za  všechny dary Vám všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem přispěli děkujeme a Pán Bůh zaplať.. straseci.fara@seznam.cz

 

Za všechny dobrodince naší farnosti je i nadále vždy 3. pátek v měsíci sloužena mše svatá.