Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: Informace o farnosti

Farnost Nové Strašecí v současnosti

Římskokatolická farnost Nové Strašecí je od 1.ledna 2004 sloučenou farností. Byly k ní připojeny farnosti: Hředle, Lány, Mšec, Řevničov a Srbeč. Duchovní správa je zabezpečována z centra v Novém Strašecí.

Administrátorem (správcem) farnosti byl od 1.1.2015  do 30.6.2019 P. Timotej Maria Pavel Vácha O. Praem.

Od 1.7.2019 je jmenován ve farnosti P. Jiří Zeman

 

Přehled bohoslužeb ve farnosti.

 

Vyučování náboženství

 

Kostelní scholu (sbor) vede Kamila Barochová.

Obce ležící na území farnosti Nové Strašecí:

 • Bdín
 • Hředle
 • Kalivody
 • Krušovice
 • Lány
 • Milý
 • Mšec
 • Mšecké Žehrovice, Lodenice
 • Nové Strašecí
 • Přerubenice, Dučice
 • Ruda
 • Rynholec
 • Řevničov
 • Srbeč
 • Třtice

Kostely a kaple na území farnosti  Nové Strašecí

 • Narození Panny Marie, (farní)
 • Všech svatých -  Hředle
 • Nejsvětější Trojice -  Krušovice - v majetku pivovaru Krušovice
 • Nejsvětějšího Jména Ježíšova -  Lány- v majetku Zámku Lány 
 • sv. Kateřiny Alexandrijské -  Mšec
 • sv. Martina -  Mšecké Žehrovice - v majetku obce
 • sv. Isidora -  Nové Strašecí - v majetku Města NS
 • Svatých Andělů strážných - Ruda
 • sv. Mikuláše - Třtice - darován obci v r. 2014
 • sv. Petra a Pavla - Řevničov
 • sv. Jakuba Staršího -  Srbeč 
 • sv. Michaela Archanděla - Milý - darován obci v r. 2014
 • Nejsvětější Trojice -  Srbeč
 • kaple sv. Norberta na faře v NS - nově zbudovaná v r. 2017 
 • Stochovská kaplička - v majetku Města Nové Strašecí

 

 

 

 

 

 

Komu jsou zasvěcené kostely a kaple na území farnosti  Nové Strašecí  

 • sv. Isidora 15.5.-  Nové Strašecí
 • Nejsvětější Trojice 22.5.-  Srbeč 

 • Nejsvětější Trojice 22.5.-  Krušovice
 • Nejsvětějšího Jména Ježíšova 3.6.-  Lány

 • nově kaple sv. Norberta na faře v NS 6.6.
 • sv. Petra a Pavla 29.6.- Řevničov
 • sv. Jakuba Staršího 25.7.-  Srbeč

 •  Narození Panny Marie- 8.9., (farní)

 •  sv. Michaela Archanděla 29.9. – Milý

 •  Svatých Andělů strážných 2.10.- Ruda

 •  Všech svatých 1.11. -  Hředle

 •   sv. Martina 11.11. -  Mšecké Žehrovice

 •  sv. Kateřiny Alexandrijské 25.11.-  Mšec

 •  sv. Mikuláše 5.12. - Třtice

 

Minispolčo pro dívky

únor až červen 2019

 

a ... zase v dalším školním roce :)

parte P.Peterka.pdf (dokument Adobe PDF)parte P.Peterka.pdf

Foto z pohřbu P. Peterky: zde