Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: Informace o farnosti

Římskokatolická farnost Nové Strašecí

 je od 1.ledna 2004 sloučenou farností. Byly k ní připojeny farnosti: Hředle, Lány, Mšec, Řevničov a Srbeč. Duchovní správa je zabezpečována z Nového Strašecí.  

 

Od 1.7.2019 je jmenován ve farnosti P. Jiří Zeman  

 

 

 

Administrátorem (správcem) farnosti byl od 1.1.2015  do 30.6.2019 P. Timotej Maria Pavel Vácha O. Praem.    

 

 

 

Přehled bohoslužeb ve farnosti.

 

 

 

Vyučování náboženství  

 

 

 

Kostelní scholu (sbor) vede Kamila Barochová. 

 

 

Obce ležící na území farnosti Nové Strašecí:

 

  Bdín 
  Hředle  
  Kalivody  
  Krušovice 
  Lány  
  Milý  
  Mšec  
  Mšecké Žehrovice, Lodenice 
  Nové Strašecí  
  Přerubenice, Dučice 
  Ruda 
  Rynholec  
  Řevničov  
  Srbeč  
  Třtice  

   

  Kostely a kaple na území farnosti  Nové Strašecí: 

   

   

   

  • Narození Panny Marie, (farní)
  • Všech svatých -  Hředle 
  • Nejsvětější Trojice -  Krušovice - v majetku pivovaru Krušovice  
  • Nejsvětějšího Jména Ježíšova -  Lány- v majetku Zámku Lány 
  • sv. Kateřiny Alexandrijské -  Mšec 
  • sv. Martina -  Mšecké Žehrovice - v majetku obce 
  • sv. Isidora -  Nové Strašecí - v majetku Města NS 
  • Svatých Andělů strážných - Ruda 
  • sv. Mikuláše - Třtice - darován obci v r. 2014 
  • sv. Petra a Pavla - Řevničov
  • sv. Jakuba Staršího -  Srbeč 
  • sv. Michaela Archanděla - Milý - darován obci v r. 2014 

  •  Nejsvětější Trojice -  Srbeč

  • kaple sv. Norberta na faře v NS - nově zbudovaná v r. 2017

  • Stochovská kaplička - v majetku Města Nové Strašecí  

    

    

    

  Komu jsou zasvěcené kostely a kaple na území farnosti  Nové Strašecí 

    

    

   sv. Isidora 15.5.-  Nové Strašecí  

   Nejsvětější Trojice květen - pohybl. svátek - Srbeč 

   Nejsvětější Trojice - květen pohybl. svátek - Krušovice 

   Nejsvětějšího Jména Ježíšova 3.6.-  Lány 

   nově kaple sv. Norberta na faře v NS 6.6.  

   sv. Petra a Pavla 29.6.- Řevničov 

   sv. Jakuba Staršího 25.7.-  Srbeč 

   Narození Panny Marie- 8.9., (farní) 

   sv. Michaela Archanděla 29.9. – Milý 

   Svatých Andělů strážných 2.10.- Ruda

   Všech svatých 1.11. -  Hředle 

   sv. Martina 11.11. -  Mšecké Žehrovice  

   sv. Kateřiny Alexandrijské 25.11.-  Mšec   

   sv. Mikuláše 5.12. - Třtice

    

    

    

Kontakt na nového kněze farnosti po 1.7.2020

P. Martin Janata  

 

email: straseci.fara@gmail.com

tel: 605 704 526

Slovo  o. Jiřího na rozloučenou

Charita NS

Transparentní účet: 227 846 705 / 0600  

tel.730 684 475

Email: fchnovestraseci@gmail.com

parte P.Peterka.pdf (dokument Adobe PDF)parte P.Peterka.pdf

Foto z pohřbu P. Peterky: zde