Advent nejsou vánoce

24.11.2019 18:32   Informační a ostatní

Advent je doba radostného očekávání, období čtyř neděl před vánočními svátky, před Štědrým dnem, pro křesťany před dnem narození Ježíše Krista, pro děti před Ježíškem. Advent je čas přípravy na Vánoce, má být dobou klidu, radostného očekávání, rozjímání, ztišení a příprav.

Advent je také začátek nového liturgického roku. Proto je to doba příhodná na případná předsevzetí - ta mají být, aby nás neděsila ale motivovala:

a) splnitelná

b) kontrolovatelná

c) krátkodobá

 


Advent je doba radostného očekávání, období čtyř neděl před vánočními svátky, před Štědrým dnem, pro křesťany před dnem narození Ježíše Krista, pro děti před Ježíškem. Advent je čas přípravy na Vánoce, má být dobou klidu, radostného očekávání, rozjímání, ztišení a příprav. Jistě – příprav praktických jako je úklid, pečení a chystání, ale i příprav v duchovní rovině.

Vánoce začínají Štědrým dnem, a ještě správněji, půlnoční mší svatou. To je ten čas oslav, čas radosti i dárků. Vánoce 25. teprve začínají, nikoli končí. A trvají do první neděle po Třech králích – do 12. ledna 2020.

Není tedy kam spěchat. Vychutnejme si adventní čas - i letos máme totiž skoro nejkratší možný advent, bez pouštění koled a zbytečně brzké vánoční výzdoby. Užijme si roráty - ranní mše sv. při svíčkách s adventními zpěvy. Protože, až opravdu přijdou Vánoce, budeme natěšení, radostní a s chutí si budeme i na Tři krále zpívat Narodil se Kristus Pán a další koledy.  Pak rozhodně neřekneme 25.  „a je po svátcích“, PROTOŽE NENÍ – teprve TO začalo.  

Přejeme Vám všem krásný, klidný advent a požehnané svátky vánoční.