Charita Nové Strašecí

1.5.2019 15:04   Informační a ostatní

Farní charita v Novém Strašecí se představuje.  

Farní charita v Novém Strašecí byla jako samostatná organizace založena v červenci 2018 s posláním pomáhat lidem v nouzi. Vzhledem ke krátké historii a ryze dobrovolnickému charakteru bude naše činnost od počátku zaměřená především na pomoc konkrétním lidem z Nového Strašecí a jeho blízkého okolí,

 


kteří se ocitli v ekonomické nebo sociální nouzi, případně se budeme spolupodílet na již běžících projektech dalších neziskových organizací v souladu s naším posláním – pomáhat potřebným. Konkrétním začátkem naší práce je právě podepsaná smlouva s Potravinovou bankou v Praze, ze které budeme v budoucnu pravidelně odebírat potraviny. Naším cílem je pokusit se zaplnit „prázdná místa“ sociální sítě státu, která není s to pomoci lidem, kteří se sice ocitli přechodně nebo trvale v existenční nouzi, ale zároveň se z různých důvodů neucházejí o sociální dávky. Jistě každý z nás zná ve svém okolí člověka, který potřebuje pomoc, ale stydí se si o ní druhým říci. Budeme rádi, když takovým lidem o nás řeknete, nebo nám přímo na uvedený e-mail napište, o kom si myslíte, že by naši pomoc potřeboval.   

Budeme také vděční za jakýkoliv příspěvek na naši činnost, který můžete zaslat na níže uvedený transparentní účet. 

JUDr. Václav Stieber, ředitel

 

 

 

Email: fchnovestraseci@gmail.com

Transparentní účet: 227 846 705 / 0600 vedený u Moneta Money Bank, a.s.  

Přejít na účet