Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: Články » Poděkování koledníků

Poděkování koledníků

Poděkování koledníků

Koledníci děkují a oznamují výtěžek sbírky roku 2020:

 Lány    6. 091,-
 Nové Strašecí  29. 281,-
 Ruda  13. 392,-
   
 CELKEM  48.764,-

 

Děkujeme všem dárcům ! ! !

Zase jste nezklamali – opět jsme naše Tříkrálové koledování oproti loňskému roku povýšili. Tentokrát na neuvěřitelný výnos 48. 764,- Kč. Patří Vám za to obrovské poděkování. Za Vaše dary a milá přijetí koledníků a to jak na ulici, tak ve vašich domovech. Na Lánech se koledování odehrálo v neděli 5.1. Jako tři králové tam chodili pan starosta s místostarostou a černého jim dělal pan farář Jiří Zeman. Vykoledovali pro účely charity 6.091,- Kč. Na Rudě již tradiční tři skupinky koledníků obešly všechny domy a společně pro dobrý účel charity vykoledovaly 13.392,- Kč. V Novém Strašecí se do koledování zapojili členové místní Farní charity i pan farář a toto snažení vyneslo skvělých 29. 281,- Kč.  Moc vám všem děkujeme za vaši štědrost, přejeme Boží požehnání do celého roku 2020 a v příštím čísle měsíčníku si, prosím přečtěte, jak s podílem přiděleným místní charitě ona naložila, o činnosti charity jako takové i o dalších plánech a záměrech.

Ještě přijměte pozvání na ples pořádaný Farní charitou, Spolkem bubákov.net s podporou Muzea Rakovník v pátek 21.2.2020 od 19.00. Těšíme se na viděnou. Více na www.ples-ns.cz