Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: Články » Potravinová sbírka pro Charitu Nové Strašecí se povedla

Potravinová sbírka pro Charitu Nové Strašecí se povedla

V sobotu 18.5. se v Rakovníku v Penny pořádala potravinová sbírka. Letošní organizaci zajistila Charita Nové Strašecí a získala tak pro další charitativní pomoc trvanlivé potraviny a drogerii v množství 508 kg  - bez obalů :)

Vše je uloženo na faře a již je dále distribuováno potřebným.

Víte i Vy o někom, kdo by pomoc potřeboval - spojte se se členy Farní charity.

 

Farní charita v Novém Strašecí se představuje.  

 

Farní charita v Novém Strašecí byla jako samostatná organizace založena v červenci 2018 s posláním pomáhat lidem v nouzi. Vzhledem ke krátké historii a ryze dobrovolnickému charakteru bude naše činnost od počátku zaměřená především na pomoc konkrétním lidem z Nového Strašecí a jeho blízkého okolí, kteří se ocitli v ekonomické nebo sociální nouzi, případně se budeme spolupodílet na již běžících projektech dalších neziskových organizací v souladu s naším posláním – pomáhat potřebným. Konkrétním začátkem naší práce je právě podepsaná smlouva s Potravinovou bankou v Praze, ze které budeme v budoucnu pravidelně odebírat potraviny.    

 

Naším cílem je pokusit se zaplnit „prázdná místa“ sociální sítě státu, která není s to pomoci lidem, kteří se sice ocitli přechodně nebo trvale v existenční nouzi, ale zároveň se z různých důvodů neucházejí o sociální dávky. Jistě každý z nás zná ve svém okolí člověka, který potřebuje pomoc, ale stydí se si o ní druhým říci. Budeme rádi, když takovým lidem o nás řeknete, nebo nám přímo na uvedený e-mail napište, o kom si myslíte, že by naši pomoc potřeboval.  

 

Budeme také vděční za jakýkoliv příspěvek na naši činnost, který můžete zaslat na níže uvedený transparentní účet.  

 

JUDr. Václav Stieber, ředitel  

 

Email: fchnovestraseci@gmail.com

 

Transparentní účet: 227 846 705 / 0600 vedený u Moneta Money Bank, a.s.  

 

Přejít na účet

..................................

Chcete se zapojit a darovat trvanlivé potraviny a drogerii v celostátní akci SBÍRKA POTRAVIN?  V našem okrese Rakovník se budou nakoupené potraviny vybírat hned za pokladnou v Penny marketu v Rakovníku v sobotu 18. 5. 2019  od 8 do 18.00

Potraviny a drogerie budou následně uloženy v Potravinové bance v Novém Strašecí, kterou bude spravovat Charita Nové Strašecí.  

 

Potravinová sbírka 18. května 2019 Nové Strašecí Rakovník Penny 18.5. 2019

Více na : https://www.sbirkapotravin.cz/