Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: K A L E N D Á Ř FARNOSTI » Novinky a akce » Tříkrálová sbírka 2020

Tříkrálová sbírka 2020

Tříkrálová sbírka 2020 Výnos Tříkrálové sbírky 2020:

LÁNY:    6.091,-
NS:       29.281,-
Ruda:   13.392,-

Celkem 48.764,-
Koledníkům i štědrým dárcům děkujeme ! ! !

Tříkrálová sbírka  2020

 

Poděkování koledníků

Zase jste nezklamali – opět jsme naše Tříkrálové koledování oproti loňskému roku povýšili. Tentokrát na neuvěřitelný výnos 48. 764,- Kč. Patří Vám za to obrovské poděkování. Za Vaše dary a milá přijetí koledníků a to jak na ulici, tak ve vašich domovech. Na Lánech se koledování odehrálo v neděli 5.1. Jako tři králové tam chodili pan starosta s místostarostou a černého jim dělal pan farář Jiří Zeman. Vykoledovali pro účely celostátní charity 6.091,- Kč. Na Rudě již tradiční tři skupinky koledníků obešly všechny domy a společně pro dobrý účel charity vykoledovaly 13.392,- Kč. V Novém Strašecí se do koledování zapojili členové místní Farní charity i pan farář a toto snažení vyneslo skvělých 29. 281,- Kč.  Moc vám všem děkujeme za vaši štědrost, přejeme Boží požehnání do celého roku 2020 a v příštím čísle měsíčníku si, prosím přečtěte, jak s podílem přiděleným místní charitě ona naložila, o činnosti charity jako takové i o dalších plánech a záměrech.

Ještě přijměte pozvání na ples pořádaný Farní charitou, Spolkem bubákov.net s podporou Muzea Rakovník v pátek 21.2.2020 od 19.00. Těšíme se na viděnou. Více na www.ples-ns.cz

....................................................

 

Známe ji a víme, že je i u nás:  v Novém Strašecí, v Rudě a na Lánech spojená s průvodem Tří králů- koledníků s pokladničkami.

 

 

 

 

Na Lánech bude Tříkrálová sbírka spojená s požehnáním v neděli 5.1. od 16.30. V Rudě v sobotu.

V  Novém Strašecí koledníky potkáte začátkem ledna 6.1.2020- 11.1.2020. Vy, kteří chcete svůj dům označit křídou K+M+B+2020 /případně samolepkou s téže nápisem/ a přispět  do pokladničky z tepla domova, ozvěte se na tel 739031391 (Julie Adltová). Rádi k Vám s koledníky přijdeme v dohodnutý čas. 

Co znamená K+M+B+ rok ?? Kolem slavnosti Zjevení Páně (6. ledna) se píše posvěcenou křídou na dveře domů K † M † B † nebo latinsky C † M † B † .  Není to Kašpar, Melichar a Baltazar- jména tří králů, jak některým z nás evokují začáteční písmena Tří králů J. Původní text zní Christus mansionem benedicat –Kristus ať požehná tomuto domu …a to po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet. Tři křížky symbolizují Nejsvětější trojici-  Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciály.

 

Těšíme se na Vás a Všem štědrým dárcům upřímně děkujeme. 

............................................

2019: výsledky
Lány po letech poprvé...4.617
Ruda: tři pokladničky - celkem 10.571,-
Nové Strašecí 14.449,-
Oproti loňsku celkově malý pokles, také díky přesměrování pokladničky z Lišan /na Rakovník/ a v naší sbírce po letech opět nováček - obec Lány. 

 

 

 

------------------------------------------------------------

 

 

 

 2018 výsledek celkem 31.703,- Kč
Ruda 10.932,-
Lišany 7.205,-
Nové Strašecí 13.566,-

 

 

 

---------------------------------------------------------

 

 

 

V roce 2014 sbírka  vynesla 13.078,- Kč.