Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: Duchovní život » Katolická církev » Katolická

Katolická

Slovo „katolická“ znamená „všeobecná“ ve smyslu „celosti“ nebo „úplnosti“. Církev je katolická ve dvojím smyslu: Je katolická, protože je v ní přítomen Kristus. „Tam, kde je Kristus Ježíš, tam je katolická církev.“ V ní je plnost Kristova Těla spojeného s jeho Hlavou, a to zahrnuje, že od něho dostává „plnost prostředků ke spáse“, jak to on chtěl: přímé a úplné vyznávání víry, úplný svátostný život a kněžství předávané svěcením v apoštolské posloupnosti. V tomto základním smyslu byla církev katolická v den letnic a bude jí vždycky až do dne druhého příchodu Páně (parusie).