Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: SCHOLA - farní sbor » Latinská mše sv.

Nový nápěv, krerý se začneme učit na stejné latinské texty je

Missa ORBIS FACTOR: modrý kancionál č. 508 - Ordinárium XI

Je zde i psáno, co zpívá Schola a co Lid...tedy lid se nemusí učit vše :)

Zato naše velmi mladá schola ano.

Kyrie eleison

Gloria     výslovnost....pomalý text

Credo      výslovnost...pomalý text

Sanctus

Pater noster - stejný nápěv, který už známe 

Calá missa Orbis factor

 

MISSA DE ANGELIS: modrý kancionál č. 507 -Ordinárium VIII 

nápěv, který už známe: V latině:  i s textem, zpěvem a hudbou:

Peter noster od Jana Pavla II Otče náš

Glória in excelcic Deo Sláva na výsostech Bohu

Credo in unum Deum Věřím v jednoho Boha

Sanctuc Svatý, svatý Pán Bůh zástupů

Zpěvy ke mši svaté:  Missa de agelis 

Missa angelis a další latinské zpěvy+ Salve Regina 

 

 705 modrý kancionál Pange, lingua

1001 modrý červený  Savle Regina

 

Kontakt na nového kněze farnosti po 1.7.2020

P. Martin Janata

email: straseci.fara@gmail.com

tel: 605 704 526

Slovo  o. Jiřího na rozloučenou

Charita NS

Transparentní účet: 227 846 705 / 0600  

tel.730 684 475

Email: fchnovestraseci@gmail.com

parte P.Peterka.pdf (dokument Adobe PDF)parte P.Peterka.pdf

Foto z pohřbu P. Peterky: zde