Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: SCHOLA - farní sbor » Latinská mše sv.

Nový nápěv, krerý se začneme učit na stejné latinské texty je

Missa ORBIS FACTOR: modrý kancionál č. 508 - Ordinárium XI

Je zde i psáno, co zpívá Schola a co Lid...tedy lid se nemusí učit vše :)

Zato naše velmi mladá schola ano.

Kyrie eleison

Gloria     výslovnost....pomalý text

Credo      výslovnost...pomalý text

Sanctus

Pater noster - stejný nápěv, který už známe 

Calá missa Orbis factor

 

MISSA DE ANGELIS: modrý kancionál č. 507 -Ordinárium VIII 

nápěv, který už známe: V latině:  i s textem, zpěvem a hudbou:

Peter noster od Jana Pavla II Otče náš

Glória in excelcic Deo Sláva na výsostech Bohu

Credo in unum Deum Věřím v jednoho Boha

Sanctuc Svatý, svatý Pán Bůh zástupů

Zpěvy ke mši svaté:  Missa de agelis 

Missa angelis a další latinské zpěvy+ Salve Regina 

 

 705 modrý kancionál Pange, lingua

1001 modrý červený  Savle Regina