Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: Měsíční program farnosti

SETKÁVÁNÍ A MŠE SV.  

1. sobota po mši sv./od 9.00/ v NS setkávání dětí – Biblické dopoledne  

2. sobota- mše sv. NS 9.00 a Srbeč v 17.00 sobota. Možnost setkávání mladších ministrantů  v Praze  sobota 9.00 až 16.00 /věk do 14 let/.Terciáři – 2.sobota po mši sv. – otevřené i pro farníky 

3. sobota Ruda  17.00. Možnost setkávání starších  ministrantů   v Praze /věk od 14 let...pátek 18.00 až sobota 16.00/ 

4. sobota nově Řevničov od 17.00.

Ministranti  farnosti – 4. sobota od 9.00 / se mší sv. /  

 

Maminky- Setkání maminek jednu středu v měsíci -mimo prázdnin- mše sv. od 9.00 a po té od 9.45 u Adltů /NS , Čsl. Armády 436/ Info tel 739031391-Julie Adltová . Přednášky vede Mgr. Klára Baslíková

 

Katechumeni – 17.30 středa  2x měsíčně   

Mládež středa 17.30, týdně    

Starší mládež / 18+/ podle zájmu - ozvěte se 

Biblická hodina / věk od 15 let/   začátek v lednu, 1x měsíčně...vždy 3.pondělí v měsíci od 19.00 na faře v NS

Nově pokřtění a další zájemci se setkávají nad tématy v cyklu Jak žít víru - cca 1x měsíčně čtvrtek na faře od 19.00

  

DOMOV SENIORŮ NS:  

1.pátek v měsíci setkání s knězem – rozhovory  

2.pátek canisterapie  

3.pátek mše sv. od 13.30  

 

Rozpis bohoslužeb:  zde