Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: Měsíční program farnosti

SETKÁVÁNÍ A MŠE SV.  

1. sobota po mši sv./od 9.00/ v NS setkávání dětí – Biblické dopoledne  

2. sobota- mše sv. NS 9.00 a Srbeč v 17.00 sobota. Možnost setkávání mladších ministrantů  v Praze  sobota 9.00 až 16.00 /věk do 14 let/.Terciáři – 2.sobota po mši sv. – otevřené i pro farníky 

3. sobota Ruda 17.00. Možnost setkávání starších  ministrantů   v Praze /věk od 14 let...pátek 18.00 až sobota 16.00/ 

4. sobota Řevničov od 17.00 

 

Katechumeni – 17.30 středa  2x měsíčně   

Mládež středa 17.30, týdně    

Starší mládež / 18+/ podle zájmu - ozvěte se 

Nově pokřtění a další zájemci se setkávají nad tématy v cyklu Jak žít víru - cca 1x měsíčně čtvrtek na faře od 19.00

  

DOMOV SENIORŮ NS:  

1.pátek v měsíci setkání s knězem – rozhovory  

2.pátek canisterapie  

3.pátek mše sv. od 13.30  

 

Rozpis bohoslužeb:  zde

Minispolčo pro dívky

únor až červen 2019

 

a ... zase v dalším školním roce :)

parte P.Peterka.pdf (dokument Adobe PDF)parte P.Peterka.pdf

Foto z pohřbu P. Peterky: zde