Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: Bohoslužby, mše svaté » Měsíční program farnosti

SETKÁVÁNÍ A MŠE SV. 

nový pořad od 9/2019  

 

Biblické dopoledne pro děti ZMĚNA: 2. sobota po mši sv./od 9.00/ v NS začínáme 12.10. 

Maminky - 2. středa v měsíci, ale poprvé se potkáme až 16.10. setkání maminek mladších dětí u Adltů s přednáškou otce Jiřího  

Katechumeni - příprava na biřmování a na křest v dospělosti – 17.30 středa  2x měsíčně / od listopadu/ 

Mládež středa 17.30, na faře, týdně     

Středa s Pánem -adorace a možnost svátosti smíření /zpověď/ 16.10., 6.11., 4.12., od 18.00 v kostele /podle počasí v kapli/ cca do 20 hod  

Jak žít víru- nejen pro nově pokřtěné, ale i pro další zájemce o hlubší poznání pravd Církve. Setkání s přednáškou na téma a následnou diskuzí: 4. čtvrtek v měsíci na faře od 19.00. Vede otec Jiří Zeman

Minispolčo: pro dívky od 6. třídy v pondělky od 16.30 do 18.00 na faře. 1x měsíčně i pro slečny od 4. třídy. Vede farní mládež  

Ministranti: Možnost setkávání mladších ministrantů v Praze:  2. sobota 9.00 až 16.00 /věk do 14 let/. Možnost setkávání starších  ministrantů   v Praze /věk od 14 let...pátek 18.00 až sobota 16.00/  

Víkendovky: setkání dětí a mládeže s přespáním na faře 

 

DOMOV SENIORŮ NS: 3. pátek mše sv. od 14.00 

ALMA MATER: setkávání s knězem- termín po dohodě 

 

Mše svaté mimo NS: 

2. sobota Srbeč v 17.00

3. sobota Ruda 17.00

4. sobota Řevničov od 17.00 

Mšec: neděle od 8.00

 

Živý růženec: Lidé zapojení do  modlitby živého růžence /nyní zapojeno 25 lidí a rodin/ 

-  se denně modlí určený desátek sv. růžence -  každý měsíc jiný - přidělujeme každých pět měsíců nový lístek s plánem  

-  při modlitbě prvního desátku se začíná modlitbou Věřím v Boha, Otče náš, a pak 3x Zdrávas Maria / v kterého věříme, v kterého doufáme, kterého nade všechno milujeme 

-   při modlitbě pátého – posledního desátku na závěr Zdrávas Královno, aby byl pomyslný růženec celý

 

Rozpis bohoslužeb - ohlášky: zde

Kontakt na nového kněze farnosti po 1.7.2020

P. Martin Janata

email: straseci.fara@gmail.com

tel: 605 704 526

Slovo  o. Jiřího na rozloučenou

Charita NS

Transparentní účet: 227 846 705 / 0600  

tel.730 684 475

Email: fchnovestraseci@gmail.com

parte P.Peterka.pdf (dokument Adobe PDF)parte P.Peterka.pdf

Foto z pohřbu P. Peterky: zde