Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: Číslo bankovního účtu 222398077 /0300

Číslo bankovního účtu 222398077 /0300

 • 222398077 / 0300

 • Na DARY Vám rádi vypíšeme Darovací smlouvu. Nacionále nám napište na  mail julieadltova@seznam.cz . Pán Bůh zaplať.

 • Co se platí ve farnosti:

 • všechny režijní náklady: voda, plyn, topení na faře /kněz se podílí nájmem/

 • elektřina ve všech kostelech farnosti

 • bohoslužebné náklady- svíce, kadidlo, časopisy, noviny, květiny, výzdoba, plátna, víno, hostie

 • opravy fary a kostelů

 • vybavení fary a kostelů

 • kancelářské potřeby

 • daně a poplatky

 • pojištění

 • spoluúčast na dotacích 30%- opravy oltáře v NS a Hředlích

 • opravy a udržování všech kněžských hrobů

Příjmy z nájmů a sbírek nám zůstávají ze 60% a to bohužel nepokryje potřebné náklady. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať.