Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: Duchovní život » Sv. Tomáš Kempenský- Čtyři kni... » O čtení Písma svatého

O čtení Písma svatého

V Písmu svatém je třeba hledat pravdu, a ne výmluvnost. Celé Písmo svaté se musí číst v tom duchu, v kterém bylo napsáno. Máme proto v Písmu hledat spíš užitečnost, než ozdobnost mluvy. A stejně rádi máme číst knihy nábožné a prosté, jako učené a hluboké.
Nehleď na pověst autora, měl li malé či velké literární vzdělání, ale spíš ať tě ke čtení přitahuje láska k ryzí pravdě. Neptej se, kdo to praví, ale dbej na to, co se praví.
 Lidé pomíjejí, ale Hospodinova věrnost je věčná (Ž 117. 2). Bůh k nám mluví různými způsoby i bez lidské zásluhy. Naše všetečnost nám často bývá překážkou ve čtení Písma, chceme li chápat a zkoumat něco, co bychom měli v prostotě přejít, když na to nestačíme.
Chceš li načerpat užitek, čti pokorně, prostě a s vírou; a nikdy nechtěj slout učencem, Rád se ptej na výroky světců a mlčky je poslouchej; a važ si příkladů starších, neboť se neuvádějí bez příčiny.
Kontakt na nového kněze farnosti po 1.7.2020

P. Martin Janata

email: straseci.fara@gmail.com

tel: 605 704 526

Slovo  o. Jiřího na rozloučenou

Charita NS

Transparentní účet: 227 846 705 / 0600  

tel.730 684 475

Email: fchnovestraseci@gmail.com

parte P.Peterka.pdf (dokument Adobe PDF)parte P.Peterka.pdf

Foto z pohřbu P. Peterky: zde