Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: Duchovní život » Sv. Tomáš Kempenský- Čtyři kni... » O útěku před planou nadějí a v...
O útěku před planou nadějí a vypínavostí
Je pošetilý ten, kdo skládá svou naději v lidi nebo vůbec tvory. Nestyď se sloužit jiným z lásky k Ježíši Kristu a být pokládán na tomto světě za chudého. Nezakládej nic sám na sobě, ale skládej svou naději v Boha. Dělej, co můžeš, a Bůh přijde na pomoc tvé dobré vůli.
Nespoléhej se na své vědomosti ani na chytrost kteréhokoli člověka, nýbrž spíše na Boží milost: on pomáhá pokorným a ponižuje ty, kdo se vypínají.
2. Nechlub se bohatstvím, máš li je, ani mocnými přáteli; nýbrž Bohem, který všechno uděluje a nadto ještě touží dát sebe samého. Nevynášej se velikosti nebo krásou těla, kterou pokazí a znetvoří i sebemenší nemoc.
A neměj zalíbení v sobě ani pro svou dovednost nebo nadáni, aby ses neznelíbil Bohu, jemuž náleží všechno, cokoli máš od přirozenosti dobrého.
3. Nepokládej se za lepšího než jsou jiní, abys pak nebyl shledán horším před Bohem, který ví, co v člověku je. Nepyšni se dobrými skutky, neboť jinak než lidé soudí Bůh, jemuž se mnohdy nelíbí to. co se libí lidem. Jestliže máš v sobě něco dobrého, domnívej se, že jiní jsou lepší, aby sis zachoval pokoru. Neškodí, když dáváš přednost všem lidem, ale velice škodí, jestliže se vyvyšuješ třeba jen nad jediným.
Pokorný má stálý pokoj, kdežto v pyšném srdci často přebývá žárlivost a rozhořčeni
 
sv. Tomáš Kempenský- Čtyři knihy o následování Krista