Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: Příprava ke svátostem

Přípravy ke svátostem

Podmínky pro křest dítěte:

Je nezbytné, aby alespoň jeden z rodičů byl pokřtěný jako katolický křesťan. Dále je třeba se přihlásit minimálně 1 měsíc před udělením svátosti křtu. Podmínkou pro křest je absolvování přípravy, která trvá cca 1 měsíc a skládá se z několika setkání s knězem. 

 

Podmínky pro křest dospělého:

Je možné se přihlásit kdykoliv. Začátek oficiální přípravy je vždy po velikonocích. Přípravu vykonává místní kněz a trvá jeden rok. Skládá se z pravidelných týdenních setkávání trvající cca 1 hodinu. Den a hodina se stanovuje na počátku přípravy podle možností a počtu účastníků.

 

Podmínky pro uzavření sňatku v kostele

Pro uzavření katolického sňatku je bezpodmínečně nutné, aby alespoň jeden ze snoubenců byl pokřtěný katolík. Požádat o církevní sňatek je potřebné 3 měsíce před jeho uzavřením. S tím je spojena příprava na manželství, která zahrnuje několik setkání s knězem. Každé setkání trvá cca 1 hod.

 

Katolický pohřeb

Jestliže si někdo přeje katolický pohřeb je zcela bezpodmínečně nutné domluvit se na dni a hodině pohřbu s knězem dříve než se pohřeb objednává u pohřební služby.

 

Kontakt na duchovního správce od 1.1.2015:   

P. Timotej Maria Pavel Vácha O.Praem.

Tel.: 737 515 491 

e-mail:  straseci.fara@gmail.com

Minispolčo pro dívky

únor až červen 2019

parte P.Peterka.pdf (dokument Adobe PDF)parte P.Peterka.pdf

Foto z pohřbu P. Peterky: zde