Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: Křest-manželství-pohřeb

Sedm svátostí:

 

- křest

- svatá zpověď - svátost smíření

- svaté přijímání - eucharistie

 - biřmování

- svátost manželství

- kněžské svěcení

- pomazání nemocných

Minispolčo pro dívky

únor až červen 2019

 

a ... zase v dalším školním roce :)

parte P.Peterka.pdf (dokument Adobe PDF)parte P.Peterka.pdf

Foto z pohřbu P. Peterky: zde