Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: Křest-manželství-pohřeb

Sedm svátostí:

 

- křest

- svatá zpověď - svátost smíření

- svaté přijímání - eucharistie

 - biřmování

- svátost manželství

- kněžské svěcení

- pomazání nemocných

Kontakt na nového kněze farnosti po 1.7.2020

P. Martin Janata

email: straseci.fara@gmail.com

tel: 605 704 526

Slovo  o. Jiřího na rozloučenou

Charita NS

Transparentní účet: 227 846 705 / 0600  

tel.730 684 475

Email: fchnovestraseci@gmail.com

parte P.Peterka.pdf (dokument Adobe PDF)parte P.Peterka.pdf

Foto z pohřbu P. Peterky: zde