Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: SCHOLA - farní sbor

O vedení Farní scholy se střídá Kamila Barochová a Julie Adltová ml. Zkoušky v neděli před mší svatou - na faře - nejčastěji od 9.00. Je-li potřeba tak i dříve.

SCHOLA NOVÉ STRAŠECÍ - obecné informace

O vznik Scholy Nové Strašecí se zasloužil P. Vít Uher, který dal impulz k jejímu založení. Poprvé zpívala adventní roráty v prosinci 2003 pod vedením Kamily Barochové. U varhan v té době seděl p. František Zázvorka z Rynholce. 

Členové scholy mají široké věkové zastoupení a zpívají repertoár Kancionálu, Mešních zpěvů, Novostrašeckého kancionálu, dále žalmy, chorál a figurální mše s doprovodem nástrojů. Zkouší neděle od 8.30 hodin na faře a do budoucna bude pro zkoušení stanoven pravidelný všední den. Přesnější informace o její činnosti najdete v kronice, která je k dispozici u vedoucí scholy.

SCHOLISTOVO DESATERO

 1. Na kůr jsi nepřišel odpočívat.
 2. Při bohoslužbě je zpravidla všechno jinak, než ses dověděl na zkoušce.
 3. Od varhan se dá dirigovat pouze hlavou a očima. Nečekej víc.
 4. Nejlákavější věci se dole v kostele dějí právě ve chvíli, kdy se máš soustředit na zpívání.
 5. Při prvním čtení chystej „žalm“, při druhém „aleluja“ a drobné si připrav už při přímluvách.
 6. Když nenaskočíš sloku, pohlídej si tu následující.
 7. První slovo ve sloce nezačíná až druhou slabikou.
 8. Některé písně pokračují i na další dvojstraně. Otočit ji na poslední chvíli smí jen ten, kdo sedí dole.
 9. Zpěvníky mají různé barvy.
 10. Zpěvák nemyslí jen hlasovým orgánem, i když je uložen téměř v hlavě.
 11. K tomu, aby ses „modlil dvakrát“, nestačí jen zpívat, ale ZBOŽNĚ zpívat.
 12. Na kůru se občas uklízí a není důvod, aby ti za to nějaký člověk děkoval.

MILÝ SCHOLISTO, OMLOUVÁM SE TI, MYSLELA JSEM, ŽE DESATERO STAČÍ... ALE APOŠTOLŮ BYLO TAKY DVANÁCT. 

Kamila Barochová 7. 9. 2015

 

Zpíváme i latinskou mši : cca 1x za dva měsíce 

S doprovodem Novostrašecké scholy zpíváme:

 • MEŠNÍ ORDINARIUM DE ANGELIS - Kyrie a Gloria v latině – v modrém kancionálu číslo 507 začíná od str. 418
 • Asperges – kropení v úvodu mše svaté, pokud je první v měsíci
 • Adorote devote „Klaním se Ti vroucně“ (K. č. 782)
 • 705 Pange, lingua - známe již z adorací
 • Pater noster- Otče náš… v modrých kancionálech v kostele na str. 416
 • 786 Dulcis Jesu
 • CREDO III. /červené Mešní zpěvy str. 981/
 • Salve Regina /červené Mešní zpěvy str. 1001/ záložka….známe z adorací

K latinským mším chystáme nacvičit CREDO I., mešní ordinarium ORBIS FACTOR, zpěv ke svatému přijímání O salutaris Hostia a mariánské antifony Ave pura tu puella, Ave Maria, Ave maris stella a Sub Tuum praesidium

12. 11. 2017 byla provedena premiéra mešního ordinaria J. Churáčka „Beatus vir, qui timet Dominum“ pro ženský sbor, smyčcové nástroje, fagot a varhany. 

Před mší svatou naše nejmladší scholistky zazpívaly chorál “O Salutaris Hostia”. Mešní ordinarium “Beatus vir, qui timet Dominum” Jiřího Churáčka provedeno jako figurální mši s doprovodem nástrojů – ženský sbor, housle, violoncello, varhany a sólový fagot. Z Novostrašeckého kancionálu (2015) během mše svaté zazpíváme písně “Zdrávas, Maria Panno” (č. 806) a parafrázi chorálu Pange Lingua – “O Velebné Svátosti” (č. 703). Z Mešních zpěvů zazní Credo III. (str. 981), úprava písně “Ježíši, chlebe andělský” (smyčcový kvartet, zobc. flétna) str. 103 a na závěr mariánský chorál “Salve Regina” (Zdrávas, Královno) str. 1001.

Kontakt na nového kněze farnosti po 1.7.2020

P. Martin Janata  

 

email: straseci.fara@gmail.com

tel: 605 704 526

Slovo  o. Jiřího na rozloučenou

Charita NS

Transparentní účet: 227 846 705 / 0600  

tel.730 684 475

Email: fchnovestraseci@gmail.com

parte P.Peterka.pdf (dokument Adobe PDF)parte P.Peterka.pdf

Foto z pohřbu P. Peterky: zde