Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: SCHOLA - farní sbor

O vedení Farní scholy se střídá Kamila Barochová a Julie Adltová ml.
Zkoušky v neděli před mší svatou - na faře - zpravidla od 9.00
Je-li potřeba tak i dříve

 

TERMÍN  LATINSKÝCH  MŠÍ:  12.5.2019 cca 1x za dva měcíce

12. 11. 2017 byla provedena premiéra mešního ordinaria J. Churáčka „Beatus vir, qui timet Dominum“ pro ženský sbor, smyčcové nástroje, fagot a varhany

 

Před mší svatou naše nejmladší scholistky zazpívají chorál “O Salutaris Hostia”. Mešní ordinarium “Beatus vir, qui timet Dominum” Jiřího Churáčka provedeme jako figurální mši s doprovodem nástrojů – ženský sbor, housle, violoncello, varhany a sólový fagot. Z Novostrašeckého kancionálu (2015) během mše svaté zazpíváme písně “Zdrávas, Maria Panno” (č. 806) a parafrázi chorálu Pange Lingua – “O Velebné Svátosti” (č. 703). Z Mešních zpěvů zazní Credo III. (str. 981), úprava písně “Ježíši, chlebe andělský” (smyčcový kvartet, zobc. flétna) str. 103 a na závěr mariánský chorál “Salve Regina” (Zdrávas, Královno) str. 1001. 

 S doprovodem Novostrašecké scholy zpíváme: 

 

·      MEŠNÍ ORDINARIUM DE ANGELIS - Kyrie a Gloria v latině – v modrém kancionálu číslo 507 začíná od str. 418 

·      Asperges – kropení v úvodu mše svaté, pokud je první v měsíci

·      Adorote devote „Klaním se Ti vroucně“ (K. č. 782)   

·      705 Pange, lingua - známe již z adorací  

·      Pater noster- Otče náš… v modrých kancionálech v kostele je záložka  na str. 416   

·      786 Dulcis Jesu    

·      CREDO III. /červené Mešní zpěvy str. 981/  

·      Salve Regina /červené Mešní zpěvy str. 1001/ záložka….známe z adorací  

 

 

 

 

K latinským mším chystáme nacvičit  CREDO I., mešní ordinarium ORBIS FACTOR, zpěv ke svatému přijímání O salutaris Hostia a mariánské antifony Ave pura tu puella, Ave Maria, Ave maris stella a Sub Tuum praesidium

 

SCHOLA  NOVÉ  STRAŠECÍ  - obecné informace  

O  vznik Scholy Nové Strašecí se zasloužil P. Vít Uher, který dal impulz k jejímu založení. Poprvé zpívala adventní roráty v prosinci 2003 pod vedením Kamily Barochové. U varhan v té době seděl p. František Zázvorka z Rynholce.

Členové scholy mají široké věkové zastoupení a zpívají repertoár Kancionálu, Mešních zpěvů, Novostrašeckého kancionálu, dále žalmy, chorál a figurální mše

s doprovodem nástrojů. Zkouší neděle od 8.30 hodin na faře a do budoucna bude pro zkoušení stanoven pravidelný všední den. Přesnější informace o její činnosti najdete v kronice, která je k dispozici u vedoucí scholy. 

 

 

SCHOLISTOVO  DESATERO 

 

 

1. Na kůr jsi nepřišel odpočívat.  

2. Při bohoslužbě je zpravidla všechno jinak, než ses dověděl na zkoušce. 

3. Od varhan se dá dirigovat pouze hlavou a očima. Nečekej víc.  

4. Nejlákavější věci se dole v kostele dějí právě ve chvíli, kdy se máš soustředit na zpívání.  

5. Při prvním čtení chystej „žalm“, při druhém „aleluja“ a drobné si připrav už při přímluvách. 

6. Když nenaskočíš sloku, pohlídej si tu následující.  

7. První slovo ve sloce nezačíná až druhou slabikou.  

8. Některé písně pokračují i na další dvojstraně. Otočit ji na poslední chvíli smí jen ten, kdo sedí dole.  

9. Zpěvníky mají různé barvy.  

10. Zpěvák nemyslí jen hlasovým orgánem, i když je uložen téměř v hlavě.  

11. K tomu, aby ses „modlil dvakrát“, nestačí jen zpívat, ale ZBOŽNĚ zpívat.

12. Na kůru se občas uklízí a není důvod, aby ti za to nějaký člověk děkoval.   

MILÝ SCHOLISTO, OMLOUVÁM SE TI, MYSLELA JSEM, ŽE DESATERO STAČÍ, ALE APOŠTOLŮ BYLO TAKY DVANÁCT.  

 

                                                                   Kamila Barochová 7. 9. 2015

Minispolčo pro dívky

únor až červen 2019

parte P.Peterka.pdf (dokument Adobe PDF)parte P.Peterka.pdf

Foto z pohřbu P. Peterky: zde