Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: Duchovní život » Sv. Tomáš Kempenský- Čtyři kni...

Svatý Tomáš Kempenský - nizozemský teolog a mystik; člen augustiniánského řádu. V De imitatione Christi (O následování Krista) vede čtenáře k pokoře a lásce prostřednictvím meditace nad Ježíšovým životem a smrtí. Stoupenec hnutí Devotio moderna, které v protikladu ke spekulativnímu učení a vnější obřadnosti zdůrazňovalo vnitřní zbožnost a činnou lásku. 

Čtyři knihy o následování Krista vznikají v rámci svébytného a mimořádného proudu v dějinách křesťanského duchovního života. Známe jej pod označením Devotio moderna, tedy jakási "nová", "dnešní", ale také "obnovená" zbožnost. Tento proud má svůj počátek v klášterních teologických školách v Porýní na přelomu 14. a 15. století, nelze však vyloučit ani vliv teologie české provenience. Spisek porýnského řeholníka Tomáše Hemerklena, podle svého rodiště nazývaného Tomáš Kempenský, je co do rozsahu skromný, co do jazyka prostý, nestrojený, co do předávaného neuvěřitelně hutný. Jednoduchými a nehledanými slovy, bez komplikovaných obratů, bez překombinovaných odboček a slepých ramen, bez nadbytečného dalekosáhlého odvolávání se na generace starých myslitelů podává autor svému čtenáři – prostému a upřímnému, jako je on sám – stručný nástin cestovního plánu na pouti za tím, kdo je Pravda a Život.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt na nového kněze farnosti po 1.7.2020

P. Martin Janata  

 

email: straseci.fara@gmail.com

tel: 605 704 526

Slovo  o. Jiřího na rozloučenou

Charita NS

Transparentní účet: 227 846 705 / 0600  

tel.730 684 475

Email: fchnovestraseci@gmail.com

parte P.Peterka.pdf (dokument Adobe PDF)parte P.Peterka.pdf

Foto z pohřbu P. Peterky: zde