Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: Křest-manželství-pohřeb » Svatá zpověď - svátost smíření

Zpověď- svátost smíření

 

Katolík by měl přistoupit ke svaté zpovědi alespoň 1x ročně a to zpravidla před velikonocemi. Doporučuje se pro katolíka praktikujícího zpověď v měsíčních intervalech.

 

Katechizmus § 1480

 

 

Svátost pokání je liturgickým úkonem jako všechny svátosti. Prvky řádného slavení jsou tyto: pozdrav a požehnání kněze; četba Božího slova, aby se osvítilo svědomí a vzbudila zkroušenost; výzva k lítosti; zpověď, kterou se vyznávají a odhalují hříchy knězi; uložení a přijetí pokání; kněžské rozhřešení; chvála s díkůvzdáním a rozloučení s požehnáním kněze.