Stránky farnosti Nové Strašecí
Navigace: Křest-manželství-pohřeb » Svatá zpověď - svátost smíření

Zpověď- svátost smíření

 

Katolík by měl přistoupit ke svaté zpovědi alespoň 1x ročně a to zpravidla před velikonocemi. Doporučuje se pro katolíka praktikujícího zpověď v měsíčních intervalech.

 

Katechizmus § 1480

 

 

Svátost pokání je liturgickým úkonem jako všechny svátosti. Prvky řádného slavení jsou tyto: pozdrav a požehnání kněze; četba Božího slova, aby se osvítilo svědomí a vzbudila zkroušenost; výzva k lítosti; zpověď, kterou se vyznávají a odhalují hříchy knězi; uložení a přijetí pokání; kněžské rozhřešení; chvála s díkůvzdáním a rozloučení s požehnáním kněze.

 

 

 

Kontakt na nového kněze farnosti po 1.7.2020

P. Martin Janata

email: straseci.fara@gmail.com

tel: 605 704 526

Slovo  o. Jiřího na rozloučenou

Charita NS

Transparentní účet: 227 846 705 / 0600  

tel.730 684 475

Email: fchnovestraseci@gmail.com

parte P.Peterka.pdf (dokument Adobe PDF)parte P.Peterka.pdf

Foto z pohřbu P. Peterky: zde